Ouderdomspensioen

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen.

Via je werkgever neem je deel aan de pensioenregeling bij Pensioenfonds van de KAS BANK. Als je met pensioen gaat, krijg je ouderdomspensioen. Ouderdomspensioen is, samen met de AOW, je maandelijkse inkomen als je stopt met werken en met pensioen gaat. Je krijgt dit pensioen zolang je leeft. Je pensioen gaat in principe in op 68-jarige leeftijd, maar je kunt besluiten om eerder met pensioen te gaan. Je pensioen wordt dan wel lager.

Je pensioenregeling is een zogeheten middelloonregeling. In een middelloonregeling bouw je elk jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Als je met pensioen gaat, tellen we alle jaren dat je pensioen hebt opgebouwd bij elkaar op. Hoeveel pensioen je in een jaar opbouwt, is afhankelijk van je salaris. De pensioenopbouw is door de wetgever begrensd tot € 114.866 (2022). Boven dit inkomen kan geen pensioen worden opgebouwd in de pensioenregeling bij Pensioenfonds van de KAS BANK.
De hoogte van je uiteindelijke pensioen is gebaseerd op je gemiddelde salaris tijdens je loopbaan. Vandaar de term ‘middelloon’.

Je vindt een indicatie van de hoogte van je pensioen op je jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en een overzicht van je totale pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Partner- en wezenpensioen opbouw

Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.

Als je overlijdt tijdens je loopbaan bij KAS BANK is er partner- en wezenpensioen geregeld voor je nabestaanden. De hoogte van het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen dat jij zou bereiken als je tot je 68e bij KAS BANK zou blijven werken. De uitkering voor je eventuele achterblijvende kinderen bedraagt – per  kind – 14% van het ouderdomspensioen. Wezenpensioen wordt uitgekeerd aan kinderen tot het einde van de maand waarin ze 21 jaar worden. Oudere kinderen die nog studeren, krijgen een wezenpensioen tot zij 27 jaar zijn of tot zij klaar zijn met studeren als dit eerder is.

Op je Uniform Pensioenoverzicht en www.mijnpensioenoverzicht.nl staat hoe hoog het partnerpensioen is.

Wie ziet het pensioenfonds als je partner?
Je partner is degene met wie je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Als je samenwoont, gelden twee aanvullende eisen: jullie hebben een samenlevingsovereenkomst afgesloten bij de notaris en staan op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente.

Wil je dat je partner ook pensioen krijgt als je overlijdt nadat je uit dienst bent gegaan of met pensioen bent gegaan? Dat kan. Dat is zelfs standaard zo geregeld. Je kunt er alleen van afzien na toestemming van je partner.

Arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling

Wat is er voor je geregeld als je arbeidsongeschikt raakt? Je pensioenopbouw wordt voortgezet en mogelijk krijg je een uitkering van het pensioenfonds.

Als je tijdens je dienstverband arbeidsongeschikt raakt volgens de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) dan ben je via het pensioenfonds verzekerd voor doorbetaling van de pensioenpremie voor de opbouw van ouderdomspensioen. De opbouw van je pensioen loopt bij arbeidsongeschiktheid dus door zonder dat je daarvoor premie hoeft te betalen. De premievrije pensioenopbouw vindt plaats naar rato van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent verklaard.

Pensioenreglement

In het reglement lees je wat je precies in onze pensioenregeling krijgt.

Het pensioenreglement geeft precies aan hoe je pensioenregeling in elkaar steekt. Je kunt daarin nalezen wat er wel en niet is geregeld in de pensioenregeling van Pensioenfonds van de KAS BANK. Klik door naar het pensioenreglement.

Geen pensioenopbouw boven € 114.866

Je bouwt geen pensioen op boven je salaris van € 114.866 (2022)

Verdien je meer dan € 114.866 (2022) bruto op jaarbasis? Dan bouw je over je salaris daarboven geen pensioen op. De fiscale regels maken dit niet mogelijk. Het verschil tussen je inkomen nu en later wordt hierdoor groter.

Drie pijlers

Je bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW.
B. Pensioen bij Pensioenfonds van de KAS BANK. Je bouwt dit pensioen op via je werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
Je bouwt in 50 jaar AOW op. Je bouwt overigens alleen AOW op als je in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd je AOW krijgt, hangt af van je geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW vind je op www.svb.nl.

B. Pensioen via je werkgever
Hoeveel pensioen je opbouwt via de regeling(en) van je werkgever zie je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijg je ieder jaar voor elke regeling waaraan je deelneemt. Wil je een overzicht van je AOW plus de pensioenen die je bij andere werkgevers hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. Pensioen dat je zelf regelt
Er zijn verschillende manieren om je pensioen aan te vullen. Of je dat nodig vindt, hangt af van je financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes.

Middelloon

In de pensioenregeling bouw je pensioen op via een middelloonregeling. Je bouwt ieder jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Als je met pensioen gaat, ontvang je als pensioen de optelsom van alle jaren dat je pensioen hebt opgebouwd.

Je bouwt ieder jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Hoeveel pensioen je in een jaar opbouwt, is afhankelijk van je salaris. De hoogte van je uiteindelijke pensioen is dan gebaseerd op je gemiddelde salaris tijdens je loopbaan. Vandaar de term ‘middelloon’. De pensioenregeling is dus een zogeheten middelloonregeling. De berekening van je jaarlijkse pensioenopbouw gaat als volgt: Je bouwt elk jaar een percentage (het opbouwpercentage) pensioen op over je salaris boven € 16.025 (tot maximaal € 114.866 (2022)). De reden dat je geen pensioen opbouwt over je inkomen tot € 16.025 is dat je later ook AOW krijgt.

Opbouw

Ieder jaar bouw je 1,875% pensioen op over je salaris boven € 16.025 (tot maximaal € 114.866).

In de pensioenregeling bij Pensioenfonds van de KAS BANK bouw je ieder jaar een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Om te berekenen hoeveel pensioen je in een jaar opbouwt, vermenigvuldig je je salaris boven € 16.025 (tot maximaal € 114.866) met het ‘opbouwpercentage’. Het opbouwpercentage bedraagt per jaar 1,875%.

Stel dat je € 44.000 bruto per jaar verdient. Dan bouw je in aan pensioen op: (€ 44.000 - € 16.025) x 1,875% = € 524,53 aan pensioen. De pensioenbedragen die je jaarlijks op deze wijze door de jaren heen opbouwt bij Pensioenfonds van de KAS BANK, tellen we bij elkaar op. Dit totaal is het bruto bedrag dat je vanaf je 68e elk jaar krijgt.

Premieverdeling waarbij deelnemer en werkgever beide bijdragen

Een deel van de pensioenpremie betaalt de werkgever en een deel betaal je zelf.

Je werkgever betaalt de premie voor je pensioenopbouw aan het pensioenfonds. Jij draagt hieraan bij door de betaling van een werknemersbijdrage. Dit wordt ingehouden op je brutosalaris.

Pensioen is een kostbare arbeidsvoorwaarde. De pensioenpremie die jaarlijks door de werkgever en werknemers samen wordt ingelegd bedraagt ongeveer 24% van de totale loonsom (of nauwkeuriger: van de totale som aan pensioengevende salarissen) van KAS BANK.

KAS BANK betaalt de eerste 15% van de totale premie. Van het resterende deel van de premie betalen werknemers en werkgever elk de helft. Met die restrictie dat de premie van de werknemers nooit hoger mag zijn dan 5% van de pensioengrondslag. Dat is je jaarsalaris (gemaximeerd op € 114.866 (2022)) minus de franchise van € 16.025.

Stel dat je € 44.000 verdient, dan betaal je zelf 5% x (€ 44.000 - € 16.025) = € 1.398 bruto per jaar.

Waardeoverdracht

Verander je van baan? Je kunt jouw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Is je opgebouwd pensioen hoger dan € 2 per jaar dan beslis je zelf of je jouw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als je nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wil je alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat je nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat je jouw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van je pensioen regel je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Wil je jouw pensioen niet meenemen? Dan blijft jouw pensioen bij AZL staan. Wil je hulp bij het maken van je keuze? Je financieel adviseur helpt je graag.

Is je opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar, dan beslist je bij ons zelf of je jouw pensioen meeneemt. Laat je nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat je jouw pensioen wilt meenemen. Andere pensioenuitvoerders kiezen er mogelijk voor om jouw pensioen in dit geval automatisch mee te laten gaan naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Je hoeft dan niets door te geven, maar je hebt zelf geen keuze. Bij ons heb je wel zelf de keuze, maar moet je het dus aan je nieuwe pensioenuitvoerder doorgeven als je jouw pensioen wilt meenemen.

Stopte jouw pensioenopbouw na januari 2019 en is je opgebouwd pensioen per jaar lager dan € 2,-, dan krijg je dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald. 

Pensioenvergelijker

Wil je je pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Klik door naar de pensioenvergelijker.

Pensioenvergelijker

Extra pensioen

Wil je meer pensioen opbouwen? Dan kun je dat zelf regelen.

Ten opzichte van de mensen die nu met pensioen zijn of gaan, zijn de vooruitzichten voor jongere generaties op een goed pensioen een stuk minder vanzelfsprekend. Zelf extra geld opzij zetten voor later zal dan ook meer en meer voorkomen. Of dat voor jou verstandig is, hangt natuurlijk af van je persoonlijke situatie en je wensen voor als je eenmaal met pensioen bent.
Als je meer pensioen wilt opbouwen dan kun je op eigen initiatief geld opzij zetten voor later. Zo kun je een lijfrente afsluiten, gaan deelnemen aan banksparen of gaan beleggen voor je pensioen. Als je in het recente verleden nog fiscale ruimte onbenut hebt gelaten, kun je de premies die je inlegt voor je pensioen mogelijk aftrekken van de belasting. Verdiep je goed in de mogelijkheden en voorwaarden die de fiscus stelt. Een gesprek met een financieel adviseur is doorgaans niet heel goedkoop, maar kan desondanks meer dan waardevol zijn als je echt werk wilt maken van je toekomstplannen.

Eerder stoppen

Wil je eerder of later met pensioen gaan? Dan moet je dat 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met je werkgever.

In principe gaat je pensioen in als je 68 jaar wordt. Wil je eerder met pensioen? Dan kan dat. Op zijn vroegst kan het al vanaf je 60e. Bedenk je wel dat je pensioenuitkering snel lager wordt als je eerder met pensioen gaat. Het pensioenfonds hanteert daarvoor actuariële tabellen, maar als vuistregel kun je aanhouden dat je pensioen ongeveer 7% omlaag gaat voor elk jaar dat je je pensioen eerder laat ingaan.

Als je eerder met pensioen wilt gaan, moet je dat minstens zes maanden van tevoren kenbaar maken bij het pensioenfonds. Je moet daarvoor het wijzigingsformulier gebruiken dat je bij KAS BANK kunt opvragen.

Variabele hoogte van de pensioenuitkering

In principe heeft je pensioenuitkering straks een vaste hoogte. Je kunt er echter ook voor kiezen de hoogte van je pensioen te laten variëren.

Als je geen verdere actie onderneemt, heeft je pensioenuitkering straks een vaste hoogte. Je kunt er echter ook voor kiezen de hoogte van je pensioen te laten variëren. Eerst een aantal jaren hoog, daarna een aantal jaren laag. Of andersom. De verhouding hoog-laag ligt vast, namelijk 100:75. Je kunt kiezen voor een periode van 5 of 10 jaar. Als je de hoogte van je pensioen wilt laten variëren, blijft de waarde van je pensioenpot natuurlijk wel gelijk. Dus kies je ervoor je pensioen hoger te laten ingaan, dan zal je na die periode genoegen moeten nemen met een lagere uitkering.

Ruilen: Partnerpensioen voor ouderdomspensioen

Er is standaard een partnerpensioen geregeld in je pensioenregeling. Je kunt er echter voor kiezen om het partnerpensioen (gedeeltelijk) om te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Dat kan als je met pensioen gaat.

In de pensioensregeling bouw je naast ouderdomspensioen voor je zelf ook partnerpensioen op. Partnerpensioen is een levenslange uitkering voor je partner dat wordt uitgekeerd indien je eerder overlijdt dan je partner. Hoe hoog het partnerpensioen is dat je hebt opgebouwd, vind je op je Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Als je met pensioen gaat, kun je er voor kiezen om het partnerpensioen (gedeeltelijk) om te ruilen voor extra ouderdomspensioen mits je partner daarmee schriftelijk instemt.

Als je het partnerpensioen wilt omzetten in ouderdomspensioen, moet je daartoe een schriftelijk verzoek doen bij het pensioenfonds. Je kunt daarvoor het wijzigingsformulier gebruiken van de werkgever.

Heb je geen partner op het moment van pensioneren? Dan zal het pensioenfonds het partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen voor jezelf.

Risico's

De hoogte van het pensioen dat je hebt opgebouwd, kent een relatief hoge mate van zekerheid. Maar geheel vast, staat de hoogte van je pensioen niet.

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum heb je zekerheid over de hoogte van je pensioenuitkering.

De hoogte van je pensioen kan hoger uitvallen indien het pensioen wordt geïndexeerd. Het fonds heeft de intentie de pensioenen jaarlijks te verhogen. Aan de andere kant zijn er risico's waardoor het pensioen lager kan uitvallen. Bijvoorbeeld indien de levensverwachting onverwacht snel stijgt of indien beleggingen van het fonds tegenvallen en een tekort ontstaat waardoor de pensioenen niet volledig kunnen worden uitgekeerd.

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Waardevast

Over het algemeen wordt het leven ieder jaar iets duurder. SPKB probeert daarom ook ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie. Maar, wij kunnen uw pensioen alleen verhogen als wij daar genoeg geld voor hebben en dit volgens de regels mag. Om te zien of wij genoeg geld hebben, kijken wij op 1 juli naar de beleidsdekkingsgraad van 31 december van het voorafgaande jaar. Deze moet minimaal 110% zijn.

SPKB besluit ieder jaar of uw pensioen helemaal, gedeeltelijk of niet wordt verhoogd. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging van uw pensioen. Het bedrag waarmee SPKB uw pensioen kan verhogen, wordt verdeeld naar de verhouding voor actieven en inactieven in 2:1. Dit is een evenwichtige verhouding omdat hiermee wordt aangesloten bij het historische verschil tussen de toeslagverlening tussen actieve en inactieve deelnemers.

Over het algemeen wordt het leven ieder jaar iets duurder. SPKB probeert daarom ook ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie. Maar, wij kunnen uw pensioen alleen verhogen als wij daar genoeg geld voor hebben en dit volgens de regels mag. Om te zien of wij genoeg geld hebben, kijken wij op 1 juli naar de beleidsdekkingsgraad van 31 december van het voorafgaande jaar. Deze moet minimaal 110% zijn.

SPKB besluit ieder jaar of uw pensioen helemaal, gedeeltelijk of niet wordt verhoogd. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging van uw pensioen. Het bestuur hanteert voor de jaarlijkse toeslagverlening de volgende leidraad:

  1.  Bij een beleidsdekkingsgraad van minder dan 110% zal SPKB geen toeslagen verlenen.

  2.  Bij een beleidsdekkingsgraad tussen 110% en de indexatiedekkingsgraad wordt, afhankelijk van het daartoe beschikbare toeslagbudget, een percentage van de toeslagmaatstaf toegekend aan actieve en inactieve deelnemers. Het beschikbare toeslagbudget is het vermogen (op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 december van het voorafgaande jaar) boven een dekkingsgraad van 110%. Het toekenningspercentage wordt bepaald op basis van de toekomstbestendige toeslagverlening die met het beschikbare toeslagbudget gefinancierd kan worden:

  *   Zolang aan de actieve deelnemers nog geen volledige toeslag kan worden toegekend wordt het toekenningspercentage van actieven en inactieven in de verhouding 2:1 bepaald.

  *   Zodra volledige toeslagverlening aan actieve deelnemers kan worden toegekend en daarmee ook 50% van de toeslagmaatstaf aan inactieve deelnemers, wordt het eventuele resterende toeslagbudget gebruikt voor verhoging van het toekenningspercentage aan inactieve deelnemers tot maximaal 100% van de toeslagmaatstaf.

  1.  Bij een beleidsdekkingsgraad die gelijk of hoger is dan de indexatiedekkingsgraad kan de volledige toeslagmaatstaf worden toegezegd aan zowel actieve als inactieve deelnemers. Daarnaast heeft het bestuur de mogelijkheid tot het verstrekken van inhaaltoeslagen.

Het bestuur heeft deze verdeling beoordeeld als evenwichtig omdat hiermee wordt aangesloten bij het historische verschil tussen toeslagverlening tussen actieve en inactieve deelnemers.

Verwachting voor de toekomst

In de afgelopen jaren heeft SPKB als volgt uw pensioen verhoogt.

Jaar Indexatie actieven Indexatie inactieven
2019 1,05% 0,52%
2018 1,72% 0,89%
2017 0,92% 0,46%
2016 0,00% 0,00%
2015 1,00% 0,50%

Tekort

Als er een tekort is, worden - indien nodig - één of meer van deze maatregelen genomen:

  *   Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen

  *   Uw premie gaat omhoog

  *   Als er ene tekort is moet SPKB in het uiterste geval uw pensioen verlagen.

Ondanks alle voorzorgen kan het gebeuren dat SPKB toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Daarvoor is er een zogenoemd herstelplan opgesteld. In het herstelplan hebben wij zorgvuldig afgewogen wat de beste oplossing is om de vereiste dekkingsgraad te bereiken. Belangrijkste maatregel is de pensioenen niet of niet helemaal te verhogen (indexeren) met de stijging van de consumenten prijs index (CPI). Het herstel kan sneller dan verwacht plaatsvinden, maar ook langzamer. In dat laatste geval kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het langer uitblijven van indexatie of in het uiterste geval een verlaging van de pensioenen. Als SPKB langer dan 5 jaar achter elkaar onder de grens van het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) zit, dan moet SPKB een verlaging doorvoeren. De afgelopen jaren is de MVEV-grens 104,3%. Van een korting is tot nu toe geen sprake.

 

Jaar Verlaging
2019 0%
2018 0%
2017 0%
2016 0%
2015 0%
2014 0%

Kosten

Voor de uitvoering van de pensioenregeling maken wij kosten.

Pensioenfonds van de KAS BANK moet kosten maken om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie en de uitbetaling van de pensioenen. Ook worden er kosten gemaakt voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken van de website, dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht. Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. In het jaarverslag staat een specificatie van de kosten.

Waardeoverdracht

Als je van baan verandert, kunt je eerder opgebouwde pensioenen meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

Verander je van baan? Dan verander je vaak ook van pensioenregeling. Je kunt kiezen om het pensioen dat je eerder hebt opgebouwd mee te nemen naar je nieuwe pensioenfonds / verzekeraar. Dat noemen we waardeoverdracht.

Het is lastig om te beoordelen of waardeoverdracht gunstig is voor jou. Als je kiest voor waardeoverdracht wordt het pensioen dat je eerder hebt opgebouwd omgerekend naar een pensioen in je nieuwe pensioenregeling. Omdat pensioenregelingen van elkaar verschillen kan waardeoverdracht dus gevolgen hebben voor de hoogte van je pensioen. De waarde van je pensioen blijft wel altijd hetzelfde. Een financieel adviseur kan je helpen om deze keuze te maken.

Je regelt waardeoverdracht altijd bij je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Daar dien je een verzoek voor waardeoverdracht in. Vervolgens ontvang je een offerte. Op de offerte staat hoeveel pensioen je krijgt in de nieuwe pensioenregeling. Pas als je akkoord gaat met de offerte wordt de waardeoverdracht in gang gezet.

Samenwonen, trouwen, geregistreerd partnerschap

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn voor de pensioenregeling hetzelfde. Je leest in dit Pensioen 1-2-3 wat er voor je partner en eventuele kinderen is geregeld als je overlijdt. Kijk daarvoor onder de vraag Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigen

Als je gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als je gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt, dan heeft je partner recht op de helft van het pensioen dat je tijdens jullie gezamenlijke huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Het kan zijn dat je daar afwijkende afspraken over hebt gemaakt. Deze staan dan in jullie echtscheidingsconvenant.

Je ex-partner heeft dus recht op een deel van het door jouw opgebouwde pensioen (tenzij je dat anders hebt geregeld). Het is aan jou of je ex-partner om je scheiding door te geven aan het pensioenfonds. Geef je de scheiding binnen 2 jaar door aan het pensioenfonds? Dan regelt het fonds de betaling aan zowel jou en je ex-partner. Ontvangen wij de melding niet binnen 2 jaar na beëindigt van het huwelijk? Dan blijft je ex-partner recht houden op een deel van je ouderdomspensioen, maar moeten je ex-partner en jij de betaling onderling regelen.

Stuur dus binnen twee jaar na je scheiding een kopie van het echtscheidingsconvenant en een aanvraagformulier voor pensioenverevening op naar het pensioenfonds.

Arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling

Als je (meer of minder) arbeidsongeschikt wordt.

Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, geeft je werkgever dit aan ons door. Wij betalen dan de premie voor je pensioen (gedeeltelijk) door. Hoeveel dit precies is, hangt af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent. Word je meer of minder arbeidsongeschikt? Dan heeft dat invloed op de premie die wij betalen. Geef dit daarom op tijd aan ons door.

Verhuizen naar het buitenland

Als je verhuist naar het buitenland.

Als je werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je werkloosheid voor je pensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren als je werkloos raakt. We krijgen dat automatisch door via de werkgever.

Werkloos

Als je werkloos wordt.

Als je werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je werkloosheid voor je pensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren als je werkloos raakt. We krijgen dat automatisch door via de werkgever. 

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Bekijk eens per jaar hoeveel je in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Wil je weten of je nu op schema ligt om later genoeg pensioen te krijgen? Trek dan 10 minuten uit voor Op Koers. Op Koers kun je via de site benaderen. Inloggen met DigiD.

Keuze

Als je gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Kijk dan onder 'Welke keuzes heb je zelf?'.

De keuzemogelijkheden in je pensioenregeling zijn:

  • Je pensioen opgebouwd bij eventuele vorige werkgever(s) overdragen naar Pensioenfonds van de KAS BANK (waardeoverdracht);
  • Eerder met pensioen gaan. Je pensioenuitkering wordt dan wel lager, omdat je je pensioen over een langere periode uitbetaald krijgt en korter pensioen opbouwt;
  • Het partnerpensioen (gedeeltelijk) uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen;
  • Kiezen voor een variabele hoogte van je pensioenuitkering (hoog/laag of laag/hoog)
  • Buiten Pensioenfonds van de KAS BANK kun je tot slot extra pensioen opbouwen.

Vragen

Heb je vragen over je pensioen?

Heb je vragen over je pensioen? Bekijk eerst of je het antwoord op je vraag op de website kunt vinden. Staat je vraag er niet tussen? Neem contact op met AZL (pensioenadministratie) via:
T 088 116 24 40
E pf-kasbank@azl.eu